Rejser og transport

Dine rettigheder ved billeje i udlandet

Billeje i udlandet er nemt og fleksibelt, men giver også anledning til mange klager. Her er en række gode råd til, hvordan du kan undgå de typiske problemer, og hvad du skal gøre, hvis du vil klage.

Ofte stillede spørgsmål om billeje i udlandet

Mange tager bilen sydpå i sommerferien eller lejer en bil på feriemålet. Det kan dog blive en dyr fornøjelse at køre i udlandet, hvis du ikke kender landenes miljøzoner, hastighedsgrænser og andre færdselsregler.

Når du kører i bil i et andet EU-land, er du ansvarlig for at følge landets færdselsregler. Derfor er det en fordel, at du orienterer dig om færdselsregler og miljøzoner hjemmefra, fx hos FDM, så du ikke bliver overrasket. Ofte vil skiltene være på det lokale sprog, og derfor er det svært at orientere sig i, når først du er på vejen. Du kan heller ikke regne med, at biludlejere oplyser om færdselsregler og særlige miljøzoner.

Lige nu har rigtig mange danskere fået en opkrævning fra det italienske inkassofirma Nivi SpA. Opkrævningerne handler om, at du på et tidspunkt har kørt på en italiensk motorvej og har skulle betale en afgift for det, der så først bliver opkrævet nu – selvom det i mange tilfælde er flere år siden, at du kørte der. 

Vi foreslår, at du betaler, hvis inkassofirmaet kan dokumentere, at du har kørt der. Ellers risikerer du yderligere omkostninger og en eventuel retssag. Kravet bliver nemlig først forældet efter ti år. Hvis du ikke er enig i opkrævningen og kan dokumentere, at du fx enten har betalt eller ikke ejede bilen på det givne tidspunkt, skal du skriftligt gøre inkassofirmaet opmærksom på, at du ikke er enig i kravet. Du kan skrive til dem på mail: nivispa@nivi.it

Hvis ikke I kommer frem til en løsning, er du velkommen til at kontakte Forbruger Europa. Så kan vi vurdere din sag og vejlede dig i dine muligheder.

Får du problemer med billeje i Europa, kan du i mange tilfælde klage til et klagenævn for europæiske udlejningsvirksomheder, hvor mange biludlejere er tilknyttet.

Biludlejerne, som er tilknyttet dette klagenævn, er bundet af de afgørelser, som træffes. I klagenævnet, som hedder ECRCS (European Car Rental Conciliation Service), er følgende biludlejere tilknyttet: 

 • Europcar
 • Enterprise
 • Avis
 • Budget 
 • Maggiore
 • Hertz
 • Thrifty
 • Dollar
 • Alamo
 • National
 • Firefly
 • Sixt

Læs mere om klagenævnet på ecrcs.com

I en lejeaftale vil der nogle gange være oplysninger om klagemuligheder. Hvis det ikke er tilfældet, kan du bede biludlejeren om information om mulighederne for at klage.

Er du i tvivl om hvem du skal klage til, så er det en god idé at skrive til de virksomheder, du har været i kontakt med i forbindelse med din billeje. Bed om et svar på skrift om, hvem du skal rette en eventuel klage til.

Du skal som udgangspunkt lade være med at underskrive en aftale, du ikke er enig i. Derfor bør du så vidt muligt ikke give efter, selvom du føler dig presset til at skrive under på lejeaftalen, og ikke føler, at du har andre muligheder.

I stedet bør du ringe direkte til biludlejerens hovedkontor. Har du booket lejebilen hos en formidler, fx en bookingportal eller en rejsearrangør, kan du også ringe og skrive til dem.

Det er vigtigt, at du reagerer straks, mens du står på biludlejerens kontor eller ved skranken i lufthavnen. Hvis du ikke protesterer på stedet og foretager opkaldene straks, kan det opfattes som accept af situationen.

Hvis du ikke har klaget straks, kan det føre til, at det bliver sværere at få medhold i en klagesag.

Det kan virke besværligt at protestere, især hvis man er ankommet sent, og bare vil videre på rejsen. Men det er endnu mere besværligt at gå videre med en sag, hvis man har underskrevet noget og i øvrigt kun har kommunikeret mundtligt med virksomheden/virksomhederne.

Gem en kopi af alle dokumenter, du underskriver.

Hvis du får udleveret en bil i en ringere klasse, end du havde bestilt, så har du ret til et afslag i prisen. Omvendt er du ikke forpligtet til at betale ekstra, hvis du bliver opgraderet til en større bil, fx i tilfælde, hvor biludlejeren ikke har en bil hjemme i den klasse, du har bestilt.

Det er vigtigt, at du straks gør biludlejeren opmærksom på problemet, når du står ved skranken. Du bør også sende en e-mail til biludlejeren, så du dokumenterer, at du ikke er tilfreds med at få udleveret en bil i en ringere klasse, da det ikke er det, du har aftalt med biludlejeren eller formidleren.

Lad være med at underskrive en kontrakt med vilkår, du er uenig i, da det kan tolkes som en accept. Det kan være meget svært, at få virksomheden til at give dig ret efterfølgende, hvis du har skrevet under.

De fleste biludlejningsfirmaer kræver, at de må reservere et depositum på dit kreditkort, når du får udleveret din lejebil. Proceduren for aflevering af bilen og tilbagebetaling af depositum bør fremgå af lejekontrakten.

Hvis du ikke overholder de aftalte vilkår, fx har kørt flere kilometer end aftalt eller ikke har tanket bilen op, så kan biludlejeren trække af dit depositum.

Biludlejeren har også ret til fx at trække et administrationsgebyr fra dit depositum, hvis de bliver bedt om at finde og levere dit navn og kontaktoplysninger til politiet eller en anden myndighed, hvis du får en trafikbøde eller afgift.

Du har altid krav på at se dokumentation for biludlejerens udgifter.

Hvis du oplever, at en biludlejer uberettiget trækker penge på din konto, kan du få gratis vejledning og hjælp til at klage hos Forbruger Europa

Tjekliste

 • Undersøg lejekontraktens vilkår for tilbagebetaling af depositum
 • Bed om dokumentation, hvis du ikke mener at en betaling er berettiget
 • Sørg for at klage så hurtigt som muligt, hvis du mener, at en betaling ikke er i orden.

Hvis du har mulighed for det, bør du planlægge billeje hjemmefra, inden du rejser på ferie. Det giver dig blandt andet mulighed for at sammenligne priser og forsikringsvilkår i ro og mag.

Det kan være en fordel at vælge en udlejer, som også har kontor i Danmark, da det kan gøre det lettere at klage efterfølgende, hvis der skulle opstå problemer. Samtidig er det lettere at forstå lejekontrakt og forsikringsvilkår på dansk.

Bruger du en bookingportal, som sammenligner biludlejernes priser, skal du være opmærksom på, hvad bookingsiden er ansvarlig for, når du lejer bil.

I nogle tilfælde formidler bookingportalen kontakt til biludlejerens hjemmeside. I andre tilfælde lejer du bilen på bookingportalens hjemmeside. Det er en vigtig forskel, som du skal være opmærksom på. Dette gælder i øvrigt også køb af andre rejseydelser som fx flybilletter og hotel.

Der kan gælde andre regler i det land, de er hjemmehørende i, og du kan risikere at blive kastebold mellem bookingportalen og biludlejeren, hvis der opstår problemer.

Læg især mærke til, om det er bookingportalen eller biludlejeren, du skal kontakte, hvis der opstår et problem med din lejebil. Dette kan du læse i ”Generelle vilkår og betingelser”, inden du booker.

Der er flere bookingportaler, der formidler kontakt til biludlejeren og som tager forbehold for, at de ikke har ansvar for selve billejen. Som formidler står de alene for kontakten til virksomheden, der udlejer bilen.

Det er derfor en god idé at nærlæse aftalevilkår og andre betingelser, der kan have betydning for dig i forbindelse med billeje. Hvis der opstår en konflikt efter billejen er afsluttet, kan det være svært at finde ud af, hvilken virksomhed, du skal klage til.

Du bør undersøge markedet og dine muligheder, før du indgår en aftale med en formidler.

I lejeaftalen kan du finde oplysninger om betalingsmetode, depositum og andre forhold omkring betaling, som du bør være opmærksom på.

I nogle tilfælde kræver biludlejere, at du betaler med et kreditkort, så de kan reservere et beløb på kortet.

Tilsvarene vil nogle udlejere stille krav om, at det er førerens kreditkort, der betales med.

Som udgangspunkt bør du altid medbringe et internationalt kreditkort, fx MasterCard, VISA kreditkort, Diners eller Eurocard og ikke kun et VISA/Dankort, når du lejer bil i udlandet. Bemærk, at VISA/Dankort ikke er et kreditkort.  

Læs mere om betalingskort mv. på forbrug.dk 

På Nets hjemmeside kan du se en oversigt over kreditkort og debetkort. Spørg eventuelt din bank, hvis du er i tvivl, om du kan bruge et kreditkort til booking af lejebil.

Selvom du brugte dit VISA/Dankort, da du bookede lejebilen, er det ikke sikkert, at du kan bruge det, når du skal betale for billejen ved udlevering.

Hvis du ikke har et kreditkort med, kan udlejeren kræve, at du køber en ekstra forsikring før du får den lejebil, du har bestilt og betalt hjemmefra.

Det er en fordel, hvis du inden du henter lejebilen har sat dig ind i proceduren ved uheld eller motorproblemer. Det er også vigtigt, at du overholder disse procedurer og den aftale, der er indgået – ellers kan du stå med en regning for service, reparation, transport og så videre. 

Først og fremmest skal du på forhånd sætte dig ind i, hvem du skal kontakte i tilfælde af uforudsete hændelser. Følg altid biludlejerens instrukser og få ikke bilen repareret uden biludlejerens skriftlige godkendelse.

Kontakt straks politi, biludlejer og forsikringsselskab, hvis du bliver involveret i et uheld, og du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig. Notér navn og adresse på alle de involverede. Gør dit bedste, også selvom der er sprogvanskeligheder.

Vær desuden opmærksom på, at det kan være et krav i forsikringsbetingelserne, at der bliver optaget politirapport ved uheld, hvis forsikringen skal dække.

Det bedste, du kan gøre, for at undgå urimelige opkrævninger for skader er, at du undersøger bilen for skader, når du får den udleveret, og at du gør det sammen med en ansat i udlejningsfirmaet. Tag billeder af bilen både ved udlevering og ved returnering.

Notér kilometerantal, brændstofmåler og eventuelle skader på kontrolrapporten, der typisk følger med udleveringsblanketten eller lejekontrakten. Får du ikke registreret eksisterende skader, risikerer du at blive holdt ansvarlig for dem. Behold en kopi af udleveringsblanketten.

Det er op til dig at sætte dig ind i de færdselsregler og øvrig relevant lovgivning, der gælder i det land, du besøger. Du kan ikke undskylde dig med, at du ikke vidste, at der var regler om fx miljøzoner i det land, hvor du kørte i en lejet bil.

Hvis du, mens du har lejet en bil, bliver taget i fx en fartkontrol eller kører i en miljøzone, vil dette blive registreret på bilen.

Når politiet kontakter biludlejeren, vil biludlejeren eventuelt videreformidle dine kontaktoplysninger til myndigheden.

Får du et gebyr, skal du være opmærksom på disse forhold:

 • En biludlejer må gerne tage et administrationsgebyr for at videreformidle bøder fra fx politiet til lejeren af bilen. Der er ingen regler for gebyrets størrelse, men det må ikke være urimeligt højt
 • Der er ikke nogen frist for, hvor hurtigt biludlejeren skal sende kravet om betaling af administrationsgebyr til lejeren, men det bør ske hurtigst muligt
 • Hvis du får flere bøder eller afgifter fra betalingsanlæg, kan biludlejeren tage et gebyr for hvert forhold
 • Selvom du modtager administrationsgebyret flere måneder efter du har betalt bøden, kan det være en reel opkrævning, som du skal betale
 • Du kan også opleve, at biludlejeren kræver administrationsgebyret, før du modtager selve fartbøden fra politiet.

Hvis du mener, administrationsgebyret er urimeligt højt, eller der er taget for mange gebyrer, kan du klage til biludlejeren. Hvis I ikke kan finde en løsning, så kan du kontakte Forbruger Europa, der tilbyder gratis vejledning og klageadgang.

Det italienske Forbruger Europa har lavet en folder om miljøzoner og trafikforseelser i Italien. Der findes bl.a. information om:

 • Biludlejeres håndtering af bøder
 • skiltning ved miljøzoner
 • tilladelse til miljøzoner samt
 • klagemuligheder og -frister.

Se folderen her (på engelsk)

Med mindre andet står i lejebetingelserne, så er forældelsesfristen i Danmark som udgangspunkt 3 år.

I udlandet kan fristen være længere eller kortere. Hvis du får et krav, kan du med fordel undersøge, hvad forældelsesfristen er i det pågældende land. Forbruger Europa kan hjælpe med at søge oplysningen i andre EU-lande, Norge og Island.

Hvis biludlejeren ikke følger op på en skade, kan dennes krav forældes tidligere. Det sker fx, hvis du kontakter biludlejeren for at høre nærmere om skaden, og de ikke svarer eller følger op på din henvendelse.

Du har krav på at se dokumentation på skadens størrelse.

Der kan være en god grund til, at biludlejeren trækker pengene fra din konto. Hvis bilen fx ikke er tanket op, eller der er skader, når du afleverer den, vil biludlejeren dække udgifterne ved at tage noget af dit depositum.

En biludlejer må dog kun hæve et beløb fra din konto, hvis:

 • De kan bevise, at du er ansvarlig og
 • Det fremgår af lejekontrakt, at et beløb kan blive trukket fra din konto.

Hvis du ved, at du ikke har lavet skader, og at du har overholdt lejeaftalen, eller hvis du er i tvivl, så skal du klage skriftligt til udlejeren og bede om dokumentation. Udlejeren skal så bevise, at der er et reelt krav og kunne dokumentere udgifterne. Du har krav på at få tilsendt fx værkstedsregning eller dokumentation på konkrete henvendelser fra politiet eller andre myndigheder.

Der kan også ske det, at biludlejeren et stykke tid efter din billeje er afsluttet, modtager en opkrævning fra en myndighed, fordi bilen blev registreret på en betalingsvej eller i en miljøzone i din lejeperiode.

Vær særligt opmærksom på miljøzoner i Italien. Kører man ind i en miljøzone, kan det udløse en bøde, og det kan ske mange gange på en ferie. Biludlejeren skal dog kunne bevise, at der har været en konkret henvendelse fra politiet eller andre myndigheder.

Uanset hvad der står i lejeaftalen, skal du overholde den til enhver gældende lovgivning i det land, hvor du kører bil. Der kan fx også være parkeringspladser, der administreres af virksomheder, som kan udstede kontrolafgifter, og som bliver sendt videre til dig, hvis du ikke overholder skiltningen på en P-plads.

Klag skriftligt og bed om dokumentation

Hvis du mener, at biludlejeren uberettiget har hævet penge på din konto, skal du klage til biludlejeren over det beløb, der er hævet, og som ligger uden for det aftalte. Bed om dokumentation for udgiften.

Du skal som udgangspunkt også gøre indsigelse til din bank og kreditkortselskab hurtigst muligt for at høre om dine muligheder for at få dem til at tilbageføre pengene til din konto. Denne mulighed kaldes charge back. 

Bankerne har korte frister i forhold til at gøre indsigelse. Hvis du er uenig med din bank, har du mulighed for at klage til Det Finansielle Ankenævn. Læs mere på ankenævnets hjemmeside fanke.dk.

Hvis det ikke er muligt at finde en løsning med biludlejningsfirmaet, kan Forbruger Europa hjælpe dig med gratis rådgivning og klageadgang.

Du skal altid starte med at klage skriftligt til den, du har indgået aftalen med. Er du i tvivl, kan du i lejeaftalen se, hvem du har indgået aftalen med. 

Du bør klage til både bookingportalen og udlejningsfirmaet, hvis du er i tvivl om, hvem der er aftalepart. I nogle tilfælde kan bookingportalen også stilles til ansvar.

Hvis du skal bruge en klageformular på biludlejerens eller bookingportalens hjemmeside, så tag et skærmprint, inden du trykker send, så du kan dokumentere din klage.

Der er ikke fælles regler i EU for udleje af biler. Det er det enkelte lands love, som gælder for lejeaftalen.

Inden du underskriver en kontrakt, bør du derfor læse den grundigt og spørge udlejeren, hvis der er noget, du ikke forstår. Måske indeholder kontrakten krav, som ikke passer til dit behov, fx alder for føreren.

Find ud af hvilke forsikringer, der gælder for billejen. Ansvarsforsikring er obligatorisk. Spørg udlejer om, hvad forsikringen helt præcis dækker over – og få det gerne på skrift, så du kan dokumentere, hvad forsikringen dækker.

Det kan også være, at du på visse områder allerede er dækket gennem din rejseforsikring eller kreditkort. Det er derfor ikke altid nødvendigt at tilkøbe ekstra forsikring.

For at styrke forbrugerbeskyttelsen for forbrugere, som vil leje bil, har EU fra 2015 til 2017 arbejdet for at skabe mere klarhed og bedre vilkår i samarbejde med de fem største biludlejere i Europa; Avis, Europcar (som også tæller Goldcar), Enterprise, Hertz og Sixt.

Indsatsen har ført til, at disse fem største selskaber har ændret og forbedret deres handelspraksis, kontraktvilkår og interne politikker efter dialogen med myndighederne.

Læs mere på forbrugereuropa.dk

Hos mange udlejere er der en aldersgrænse mellem 21 og 70 år. Der kan også være krav om, at føreren har haft kørekort i en vis periode, fx mindst i et år. Ligger du uden for disse grænser, kan du risikere at skulle betale et ekstra gebyr for at føre bilen.

Det er derfor også vigtigt, at du er opmærksom på, hvem der bestiller bilen. Det er den person, der bliver registreret under bestillingen, der skal føre bilen. Denne person skal derfor opfylde førerbetingelserne hos den konkrete biludlejer.

Ofte kræver biludlejeren også, at det er førerens navn, der står på det kreditkort, der anvendes til betaling for billeje.

Hvis du er uenig i kursen, kan du bede biludlejeren om at forklare dig, hvilken kurs, de har brugt. Biludlejer skal som udgangspunkt bruge en officiel kurs.

Når du går i gang med at undersøge mulighederne for billeje i udlandet, er det vigtigt, at du bruger tid på at finde en biludlejer, du har tillid til.

Overvej blandt andet disse ting, når du ser nærmere på de forskellige biludlejere:

 • Hvor ligger biludlejeren?
 • Hvad siger andre kunder om biludlejeren?
 • Får du et godt overblik over biltyper og priser mv. på hjemmesiden?
 • Får du indtryk af, at biludlejeren er kundevenlig, fx i forhold til vilkår, sprog, åbningstider, kontaktinformation mv.?

Når du har fundet den bil, du gerne vil leje, skal du være opmærksom på, hvad du betaler for. Sæt dig ind i biludlejerens regler og vilkår.

Kig efter svar på følgende:

 • Kræver biludlejer et kreditkort ved udlevering af bilen?
 • Er der krav om at det er føreren, der skal betale for lejen med sit kreditkort?
 • Hvem skal stå som fører af bilen på kontrakten?
 • Aktive til- eller fravalg af fx GPS, ekstra fører, ekstra km og ikke mindst forsikring?
 • Skal du betale fx depositum, forskud eller hele prisen på forhånd?
 • Hvor skal du afhente bilen? Det er ikke sikkert, at du kan hente din lejebil i lufthavnen
 • Hvem skal du kontakte, hvis der sker uheld, hvis du får en bøde eller en kontrolafgift?
 • Hvor skal du aflevere bilen? Du risikerer at få en ekstraregning, hvis du ikke møder op den rigtige tid på det rigtige sted.

Kan du ikke finde præcis information på hjemmesiden, så bør du kontakte biludlejeren.

 • Få overblik over hvem, du skal klage til
 • Klag hurtigst muligt på skrift
 • Sørg for at kunne bevise, du har klaget

Få overblik over hvem, du skal klage til

Det er en god idé at nærlæse aftalevilkårene og bookingbekræftelsen, hvis du vil have styr på, hvem du skal klage til, hvis der opstår et problem.

Når du har lejet bil direkte hos biludlejeren, skal du klage til dem.

Hvis du har brugt en bookingportal til at booke din lejebil, skal du være opmærksom på, om det er bookingportalen eller biludlejeren, som du har indgået lejeaftalen med og dermed skal sende din klage til.

Det vil som udgangspunkt fremgå af lejeaftalen og lejebetingelserne, hvem der har et ansvar for hvad. I mange tilfælde har bookingportalen præciseret i lejeaftalen, at det er biludlejeren, du har indgået aftalen med.

OBS:
Hvis du skriver under på en aftale om ekstra forsikring eller lignende ved skranken i biludlejerens kontor, når du henter en lejebil, så indgår du en aftale med biludlejeren. Det gælder også, selvom du har bestilt og betalt for billejen på en bookingportal.

Det vil så være op til dig at finde en løsning med biludlejeren, hvis der opstår et problem med den nye aftale, du har indgået uden om bookingportalen.

Klag hurtigst muligt på skrift – og sørg for dokumentation

For at have størst mulig chance for at få medhold skal du klage skriftligt og så hurtigt som muligt til den virksomhed, der har sendt lejeaftalen, og som du har betalt for billejen til. Du kan fx sende en mail, hvor du forklarer situationen og din klage. Vedhæft relevante dokumenter og filer.

Hvis du klager via en klageformular på biludlejerens eller bookingportalens hjemmeside, skal du gemme en kopi, så du kan dokumentere din klage. Du kan fx tage et skærmbillede, inden du klikker på Send.

Hvis det ikke lykkedes dig at komme igennem med din klage kan der være hjælp at hente hos relevante klagenævn eller ankenævn. Du kan også kontakte Forbruger Europa og få gratis rådgivning og klagevejledning.