Forbruger Europa hjælper dig ved køb over grænserne i EU

Om Forbruger Europa

Som forbruger har du en række rettigheder, når du køber en vare eller tjenesteydelse i et andet EU-land samt Norge og Island. Forbrugerlovgivningen sikrer ens rettigheder til alle borgere i EU, når de handler i det indre marked.

Vi vejleder forbrugerne om rettigheder og klagemuligheder

Forbruger Europa tilbyder gratis vejledning om dine rettigheder som forbruger. Vi kan også hjælpe forbrugere, der er bosat i Danmark, med at oprette en klage og formidle den til en erhvervsdrivende i et andet EU-land, Norge og Island. Det sker i samarbejde med søsterkontorerne i det europæiske netværk af forbrugercentre.

Vi taler blandt andet med mange forbrugere, der fx vil klage over forsinkede varer, der er bestilt over nettet, eller manglende kompensation mv. ved forsinkede eller aflyste fly.

Vores hjælp er gratis

Forbruger Europas rådgivning og klageadgang er gratis, og vi er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Vi er en afdeling med jurister og jurastuderende, der sikrer højt kvalificeret rådgivning og hjælp i klagesager. Vi lægger vægt på faglighed, tilgængelighed og en god dialog.

Forbruger Europa er en del af et europæisk netværk (European Consumer Centres Network, ECC-Net) med kontorer i hvert EU-land samt i Norge og Island. Netværket er finansieret af EU-Kommissionen og de nationale forbrugermyndigheder i EU-landene.

Forbruger Europa-netværket blev oprettet 1. januar 2005.

Vi kan ikke træffe afgørelser

Vi kan ikke træffe afgørelser i de klagesager, som vi hjælper forbrugerne med. Vi forsøger at sikre et forlig med erhvervsdrivende med afsæt i EU´s forbrugerlovgivning.

Ender en klagesag ikke med et forlig, der er tilfredsstillende for forbrugeren, og som afspejler forbrugerens rettigheder, kan vi også vejlede om, hvilke andre klagemuligheder, der er. Herunder muligheden for at gå til domstolen eller relevante ankenævn.

 

Forbruger Europas mission

Forbruger Europas netværk med 29 Forbruger Europa-kontorer (ECC'er) gør forbrugerne bedre i stand til at kende deres rettigheder og drage fuld fordel af de muligheder, det indre marked tilbyder.

Sådan lever vi op til vores mission

Forbruger Europa-netværkets juridiske eksperter hjælper forbrugere med at løse deres problemer i forbindelse med køb over grænserne, ved at tilbyde stærk, gratis juridisk ekspertise.

Det europæiske netværk giver et unikt overblik og pålidelig information om forbrugerforhold i det indre marked, som kan bruges i arbejdet med at skabe ny forbrugerlovgivning i samarbejde med europæiske og nationale interessenter.

 

Forbruger Europa kan varsle myndigheder om overtrædelser

CPC-forordningen – Consumer Protection Coorperation – giver Forbruger Europa og udvalgte forbrugerorganisationer og interesseorganisationer i Europa adgang til at varsle nationale myndigheder i EU-landene om mulige overtrædelser af forbrugerrettighederne.

Læs mere om CPC-forordningen og håndhævelse af forbrugernes rettigheder her:

Nyhed: Nye EU-regler i 2020 skal styrke forbrugerbeskyttelsen 

Advarsel mod online bookingsider

Reglerne kom blandt andet i anvendelse i november 2020, hvor Forbruger Europa-netværket advarede nationale myndigheder og Europa-Kommissionen om en række urimelige praksisser, som online bookingsider udsatte forbrugere i flere lande for.

Læs mere om sagen her:

Nyhed: Forbruger Europa-netværket advarer myndigheder om rejsebookingsider

Vi er kontaktpunkt for EU’s fælles online klageportal

EU driver en fælles klageportal, der på dansk hedder Onlinetvistbilæggelse.

Læs mere om klageportalen: Online Dispute Resolution (europa.eu)

Vi vejleder om reglerne for geoblokering

Forbruger Europa er det danske forbrugerkontaktpunkt for reglerne om geoblokering.

Reglerne slår fast, at erhvervsdrivende ikke må bruge geoblokering til at begrænse salg til en forbruger på grund af nationalitet, bopæl eller hjemsted. Eksempelvis er det geoblokering, hvis du bliver nægtet adgang til webbutikker fra andre EU-lande eller bliver blokeret, når du prøver at købe et produkt.

Der er dog ikke noget krav om, at sælgeren skal tilbyde levering. Her kan du læse mere om, hvad geoblokeringsreglerne betyder for dig:

Nyhed: Nye EU-regler om geoblokering - forstå, hvad det betyder for dig

Vi er kontaktpunkt for regler i e-handelsloven

Forbruger Europa vejleder også erhvervsdrivende om e-handelsloven, som indeholder nogle specifikke minimumskrav og regler, der gælder, hvis du vil sælge varer via nettet til andre EU-lande. Vi kan desuden henvise til relevante organisationer eller myndigheder for yderligere information og praktisk bistand.

Mere information om Forbruger Europa

Kontakt Forbruger Europa

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, om du har en konkret sag mod en europæisk virksomhed eller har spørgsmål om, hvordan vi kan hjælpe dig, kan du kontakte Forbruger Europa.
Se kontaktmuligheder