Flyrejser

Forsinket, mistet eller ødelagt bagage

Flyselskabet har ansvaret, hvis din bagage er blevet væk, forsinket eller ødelagt under flyrejsen. Her får du overblik over dine muligheder og rettigheder, og hjælp til at klage, hvis dit krav om erstatning bliver afvist.

Når flyselskabet inden afgangen har modtaget din bagage ved check-in i lufthavnen, er det flyselskabet, der har ansvaret, hvis din bagage bliver forsinket, ødelagt eller helt forsvinder.

Du skal straks anmelde forsinket bagage

Hvis din bagage ikke er ankommet sammen med dig til din rejsedestination, skal du hurtigst muligt henvende dig til dit flyselskab eller flyselskabets handling agent i lufthavnens ankomstområde og udfylde en såkaldt Property Irregularity Report (PIR).

PIR-rapporten bekræfter, at du ikke har modtaget din bagage rettidigt, og den er din dokumentation for forsinkelsen, hvis det bliver nødvendigt at kræve erstatning fra flyselskabet. Flyselskabet eller handling agenten vil også kunne vejlede dig om dine rettigheder, deadlines og om sporing af din bagage.

Jo hurtigere, du anmelder forsinket bagage, jo hurtigere kan flyselskabet indlede en sporing.

Har du købt en pakkerejse og oplever forsinket bagage på udrejsen, bør du også hurtigst muligt anmelde forsinkelsen til din rejsearrangør.

Anmeld ødelagt bagage inden for syv dage

Du kan også kræve erstatning, hvis din bagage er ødelagt. Men du skal anmelde skaderne til flyselskabet eller flyselskabets handling agent hurtigst muligt og senest syv dage efter, du modtog den beskadigede bagage.

Hvis muligt, så henvend dig ved ankomsten til dit flyselskab eller flyselskabets handling agent i lufthavnens ankomstområde og udfyld en såkaldt Property Irregularity Report (PIR).

Hvis din bagage er forsinket på udrejsen

Hvis flyselskabet ikke kan udlevere din bagage til dig ved ankomsten på din udrejse, har du ret til at købe nødvendige ting, som du står og mangler, og få pengene tilbagebetalt af flyselskabet. Det kan fx være undertøj, badetøj eller toiletsager.

Du skal gemme kvitteringer for dine nødvendige indkøb og sende dem til flyselskabet, når du kræver tilbagebetaling.

Hvis din bagage er forsinket på hjemrejsen

Hvis der er problemer med håndteringen af din bagage ved ankomsten til dit hjemland, skal du også henvende dig til dit flyselskab eller flyselskabets handling agent i lufthavnens ankomstområde og udfylde en såkaldt Property Irregularity Report (PIR).

Du har ret til at få erstattet udgifter til indkøb af fornødenheder. Dine indkøb skal dog altid stå i rimeligt forhold til det tidsrum, hvor bagagen er væk. Vær opmærksom på, at flyselskabet vil gå ud fra, at du har det mest nødvendige derhjemme. Kontakt flyselskabet og dit forsikringsselskab for at få afklaret, hvad de vil betragte som fornødenheder og dermed erstatte.

Hvis din bagage er forsinket i mere end 21 dage, betragtes den som forsvundet, og du vil have krav på at få den erstattet.

Du har 21 dage til at bede om erstatning

Hvis du køber fx undertøj eller toiletsager, mens du venter på at din forsinkede bagage når frem til din destination på udrejsen, har du 21 dage til at kræve erstatning for dine udgifter til disse varer. Fristen gælder fra det tidspunkt, hvor du får udleveret den forsinkede bagage.

Den maksimale erstatning, du kan være berettiget til ved forsinket, ødelagt eller forsvundet bagage er 1.300 Euro (ca. 10.000 kr.) Du skal huske at medsende dine kvitteringer og anden relevant dokumentation.

Erstatning ved forsvundet bagage

Det kan ske, at flyselskabet ikke finder din forsinkede bagage. Hvis du ikke modtager din forsinkede bagage inden 21 dage fra du anmeldte forsinkelsen, bliver bagagen betragtet som forsvundet.

Det giver dig ret til erstatning for bagagens værdi op til 1.300 Euro (ca. 10.000 kr.). Erstatningens størrelse vil afhænge af en vurdering af dit konkrete tab og inkluderer eventuelle køb af undertøj og toiletsager mv., som du stod og manglede på udrejsen.

Du skal klage skriftligt til flyselskabet for at kræve erstatning, hvis du efter 21 dage endnu ikke har modtaget din forsinkede bagage. Du kan ikke forvente, at flyselskabet kontakter dig.

Forsikringsselskabet kan også hjælpe dig

Hvis du har en rejseforsikring, en indboforsikring eller en særskilt forsikring, fx via dit kreditkort, bør du også kontakte dit forsikringsselskab, da de måske vil erstatte de ødelagte eller mistede ejendele.

Forsikringen kan også dække eventuelle udgifter til nødvendige køb, mens du ventede på din forsinkede bagage på udrejsen. Du skal bruge PIR-rapporten, når du anmelder skaden til forsikringsselskabet.

Få overblik over dine rettigheder på flyregler.dk

Har du haft problemer med din bagage, kan du indtaste dine oplysninger i vores beregner på flyregler.dk, og få klar besked om dine rettigheder.

Gode råd, hvis din bagage er forsinket, forsvundet eller ødelagt

  • Bed straks om at få udleveret en PIR-rapport hos flyselskabet eller flyselskabets handling agent, hvis bagagen er beskadiget eller forsinket
  • Foretag ikke dyre erstatningskøb – du kan ikke være sikker på at få det fulde beløb erstattet
  • Sørg for at gemme kvitteringer for dine udgifter
  • Undersøg, om din rejse- og/eller indboforsikring dækker
  • Overhold tidsfrister for krav om erstatning.

Inden du rejser, bør du overveje disse gode råd:

  • Det er en god idé at placere dine bilnøgler, receptpligtig medicin, tablet og pc i håndbagagen
  • Vil du sikre, at du er tilstrækkeligt dækket ved bagageskader, kan du hos flyselskabet købe en højere kompensationsgrænse – senest ved check-in.

Få hjælp til din klage, hvis du har problemer med din bagage

Du kan klage til Forbruger Europa, hvis du ikke selv kan finde en løsning med flyselskabet om din mistede, ødelagte eller forsinkede bagage.

Vejledning om klagemuligheder hos Forbruger Europa

 

Ofte stillede spørgsmål om forsinket, forvundet eller ødelagt bagage

Der kan være situationer, hvor din bagage bliver forsinket på grund af omstændigheder, som flyselskabet ikke kan gøres ansvarlig for. Det er fx ved nogle former for strejker eller arbejdsnedlæggelser.

I de tilfælde kan flyselskabet afvise at tilbagebetale udgifter, du som rejsende har haft til nødvendige indkøb af fx undertøj, badetøj, toiletartikler mv. på udrejsen.

Hvis muligt, bør du derfor prøve at begrænse dine udgifter ved fx på skiferien at leje skiudstyr frem for at købe nyt udstyr.

Har du en privat rejse- eller indboforsikring, vil denne måske dække dine udgifter, men det vil afhænge af jeres konkrete police.

Når bagagen bliver forsinket på udrejsen, kan det blive nødvendigt at købe for eksempel undertøj, en ren bluse og en tandbørste. Du kan dog ikke købe løs af for eksempel dyre mærkevarer og forvente at få det erstattet af flyselskabet.

Du skal gemme kvitteringerne for dine indkøb og efterfølgende sende dem til flyselskabet og kræve udgifterne dækket.

Den maksimale erstatning for forsinket, forsvundet eller ødelagt bagage er 1.300 Euro (ca. 10.000 kr.). Har du købt en særskilt forsikring, for eksempel hos dit forsikringsselskab eller da du købte rejsen, kan din dækning være højere.

Når du klager, skal du altid medsende PIR-rapport, kvitteringer og anden relevant dokumentation. PIR-rapporten får du, når du ved ankomsten anmelder den forsinkede bagage til flyselskabet eller flyselskabets handling agent i lufthavnens ankomstområde.

Husk på, at du generelt ikke får erstatning for køb af fx tøj og toiletsager, når det er på hjemrejsen, at din bagage er forsinket.

Hvis et dansk flyselskab ikke vil give dig erstatning for dine indkøb, kan du klage til Center for Klageløsning / Forbrugerklagenævnet og få dem til at tage stilling til det. Du kan læse mere på naevneneshus.dk

Ved pakkerejser har du som følge af bagageforsinkelsen krav på at få erstattet køb af nødvendigheder fra rejsearrangøren. Derudover kan du have ret til et afslag i rejsens pris for de gener, der har været forbundet med, at du ikke har haft din bagage.

Pakkerejseankenævnet tidligere taget stilling forsinket bagage på en skiferie, hvor en dansk rejsearrangør var ansvarlig. Du kan læse afgørelsen (pdf) på pakkerejseankenaevnet.dk.

Har du en privat rejse- eller indboforsikring, vil denne måske dække dine udgifter, men det vil afhænge af jeres konkrete police.

Har du fået afslag på en klage til et flyselskab, der er registreret i et andet EU-land samt Norge, Island og Storbritannien, kan Forbruger Europa hjælpe dig. Det er gratis. Læs mere på forbrugereuropa.dk her

Du har ikke ret til dobbelterstatning. Det vil sige, at hvis flyselskabet dækker dine udgifter i forbindelse med fx forsinket eller forsvundet bagage, så kan du ikke rejse det samme krav over for dit forsikringsselskab – så risikerer du at begå forsikringssvindel.

Kontakt evt. dit forsikringsselskab og spørg, hvordan du er dækket hos dem, inden du indsender din skadeanmeldelse.