Rejser og transport

Rejser med tog over EU-grænser

Har du været ude for forsinkelse eller aflysning på togrejsen, eller har du oplevet forskelsbehandling ved køb af togbilletter? Her får du overblik over dine rettigheder som togpassager på ruter inden for EU.

Når du rejser med tog på internationale ruter i EU, er du omfattet af en række rettigheder for togpassagerer. Dem kan du læse om i denne artikel.

Din billet til en togrejse i EU kan indeholde rejsegarantier og bedre rettigheder end minimumsrettighederne (fx erstatning ved 30 minutters forsinkelse) og en klagevejledning. Det er derfor en god idé at læse de aftalevilkår, der gælder for din togbillet.

Bemærk, at de enkelte EU-lande kan beslutte, at rettighederne ikke skal gælde for indenrigs togafgange (byer, forstæder og regioner osv.) og internationale tog, der starter eller ender uden for EU.

I Danmark har DSB, Metro og Movia fælles rejseregler, der som minimum sikrer togpassagerer på niveau med EU-reglerne. DSB har desuden en udvidet mulighed for kompensation, der hedder DSB Rejsetidsgaranti.

DSB Rejsetidsgaranti (dsb.dk)

Uanset, hvor du køber din billet og uanset din nationalitet, skal du betale samme pris for billetten, som de lokale skal betale. Det vil sige, at hvis du køber en togbillet i Rom, skal prisen være den samme, som en italiener skal betale for billetten.

Rettigheder ved forsinkelse eller aflysning før afrejse

Sker der forstyrrelser i togdriften, så det forventede afrejsetidspunkt fremrykkes, er togselskabet forpligtet til at informere dig om de opdaterede afgangs- og ankomsttider, så snart oplysningerne er tilgængelige.

I tilfælde af, at togets afgang bliver forsinket i mere end 60 minutter, skal du have tilbud om gratis måltider og forfriskninger i den udstrækning, det er muligt. Du har også krav på at få tilbud om indkvartering, hvis det er nødvendigt, samt transport til og fra indkvarteringen. Det er togselskabet, der skal betale alle omkostninger.

Derudover skal togselskabet tilbyde dig disse valgmuligheder:

  • Tilbagebetaling af den fulde billetpris, hvis du beslutter ikke at fortsætte rejsen, og om nødvendigt en returrejse til dit første afgangssted, hvis det er dit forbindelsestog, der er forsinket eller aflyst
  • Fortsættelse eller omlægning af rejsen til den endelige destination ved først givne lejlighed
  • Ombooking af rejsen til den endelige destination til en senere dato, hvis det passer dig bedre.

Er togturen en del af en pakkerejse, har du et andet sæt rettigheder. Læs mere: Vilkår for pakkerejser

Du har ret til erstatning ved forsinkelse under togrejsen

Hvis du når frem til din endelige destination med en forsinkelse på mere end 1 time i forhold til det oprindelige ankomsttidspunkt, har du ret til erstatning – se herunder:

  • Hvis du ankommer til din endelige destination mellem 1 og 2 timer forsinket, er du berettiget til en erstatning, der svarer til 25 procent af billetprisen
  • Hvis du ankommer til din endelige destination mere end 2 timer forsinket, er du berettiget til en erstatning, der svarer til 50 procent af billetprisen

Du bør modtage din erstatning i form af værdikuponer eller kontanter (på anmodning) inden for en måned efter, du har stillet dit krav.

Erstatningen udbetales dog kun, hvis den beløber sig op til mindst 4 euro.

Hvis toget er blokeret på sporet, skal togselskabet sørge for videre transport til din endestation, når det er fysisk muligt. Det behøver ikke være med et andet tog.

Der gælder i øvrigt særlige regler for fx InterRail, Eurail og sæsonkort. Læs mere: Dine rettigheder på busrejser.

 Erstatning ved personskade eller skade på bagage

Togselskabet kan, når visse kriterier er opfyldt, holdes ansvarlig, hvis du kommer til skade på rejsen, eller din bagage bliver ødelagt, med mindre årsagen til skaden er uden for togselskabets kontrol.

Hvis du selv er skyld i en skade, fx på grund af uagtsomhed, kan togselskabet være ansvarsfri.

 Dine rettigheder som handicappet eller bevægelseshæmmet på togrejser

Reglerne for handicappede og bevægelseshæmmede gælder på alle togruter.

Hvis du er handicappet eller bevægelseshæmmet, så er du beskyttet mod forskelsbehandling. Det betyder, at du har samme ret til at kunne rejse uden yderligere problemer eller omkostninger.

Du bør informere togselskabet om dine behov for hjælp mindst 48 timer før afgang.

Togselskabet, billetudsteder og rejsearrangør skal informere dig om tilgængelighed af togtjenester, adgangsbetingelser og faciliteter ombord.

Togselskabet og stationsledere skal hjælpe dig på stationer med på- og udstigning samt ved forbindelsesstationer og ved din endelige destination.

Hvis noget af dit hjælpemiddel bliver væk eller bliver ødelagt som følge af togpersonalets håndtering, så har du ret til kompensation.

Sådan kan du klage

  • Kontakt virksomheden, der har udstedt billetten - uanset om rejsen fandt sted eller ej
  • Opsummér kort din klage med relevant dokumentation, herunder datoer, bookingreferencer og oplysninger om alle personer, du har talt med
  • Husk at gemme en kopi af dine dokumenter og giv en rimelig tidsfrist til undersøgelsen af dit krav.

Virksomheden skal sende dig et endeligt svar inden for 3 måneder.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra togselskabet, kan Forbruger Europa hjælpe dig med din klage, hvis der er tale om en udenlandsk virksomhed. Vi kan derfor ikke hjælpe, hvis du vil klage over fx DSB. Husk at medsende kopi af relevant korrespondance.

Vejledning om klagemuligheder hos Forbruger Europa

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro kan som udgangspunkt træffe en afgørelse i sagen, hvis togselskabet er etableret i Danmark, eller hvis togselskabet henviser til ankenævnet i deres aftalevilkår.  

 

Ofte stillede spørgsmål om rejser med tog over EU-grænser

Ja, du har ret til at medbringe din cykel, hvis det er praktisk muligt. Du bør på forhånd tjekke muligheden for at medbringe din cykel på togrejsen og eventuelle gebyrer.

Cyklen skal som udgangspunkt være let at håndtere og må ikke genere den pågældende togkørsel. Det kan også afhænge af, om selve toget er indrettet til at transportere cykler.

Hvis toget er blokeret på sporet og ikke kan komme videre, skal togselskabet arrangere transport fra toget til næste station, til et andet afgangssted eller til rejsens endelige bestemmelsessted, når det er fysisk muligt. Det må gerne være med et alternativt transportmiddel.

Du kan have krav på erstatning, hvis det er togselskabet, der er ansvarlig for skaden på dit hjælpemiddel. Det vil altid ske en konkret vurdering af sagen. Der er ingen økonomisk grænse for erstatning.

Nej. Forsinkelsen være på mindst 60 minutter for at du kan kræve erstatning mv.

Som udgangspunktet er togselskabet ansvarlig for bagagen, hvis betingelserne for et erstatningsansvar er opfyldt.

Togselskabet er dog ikke erstatningsansvarlig, hvis skade på bagage og dyr skyldes fejl eller forsømmelser fra passagerens side. Din ret til erstatning vil afhænge af flere forhold og vil altid afhænge af en konkret vurdering af omstændighederne.