Nyheder

Buspassager havde krav på erstatning for mistet kuffert

En forbruger har krav på en erstatning på 3.500 kroner, efter at hendes kuffert forsvandt under en busrejse fra Herning til København. Det har Ankenævnet for Bus, Tog og Metro afgjort.

Denne pressemeddelelse er udsendt den 29. januar 2019.


Det er ærgerligt at skulle på weekendtur og så opdage, at kufferten med dit tøj er forsvundet fra bussens bagagerum. Det oplevede en forbruger under en busrejse fra Herning til København.

Forbrugeren havde efter anvisning fra busselskabet anbragt sin kuffert i bagagerummet, inden hun steg på bussen. Da bussen ankom til København, var kufferten væk. Busselskabet havde i sine betingelser fraskrevet sig ansvaret for passagerernes bagage.

Forbrugeren klagede til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, der ud fra en liste over de mistede genstande, som forbrugeren havde udarbejdet, afgjorde, at busselskabet skulle betale en skønsmæssigt fastsat erstatning på 3.500 kroner til forbrugeren.

Når du rejser med fjernbus, vil du typisk blive bedt om at lægge din bagage i bagagerummet, før du stiger på bussen. Det betyder, at du ikke selv kan holde øje med bagagen. I den situation skal busselskabet i et tilstrækkeligt omfang sikre, at der bliver holdt opsyn med bagagen. Selskabet kan ikke fraskrive sig det ansvar ved for eksempel at skrive det i de generelle betingelser,

siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I sagen fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro havde forbrugeren bedt busselskabet om erstatning, da hun ikke selv havde en forsikring, som dækkede tyveriet.

Da hun efter to måneder ikke havde hørt noget fra busselskabet, rykkede hun for svar. En måned senere modtog hun besked fra busselskabet om, at de havde kontaktet deres hittegodsafdeling samt deres buspartnere, men at kufferten ikke var blevet afleveret dér. Busselskabet ville kontakte forbrugeren, hvis kufferten senere blev afleveret.

Forbrugeren klagede derefter til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, som vurderede, at busselskabet havde handlet erstatningspådragende ved ikke at sørge for tilstrækkeligt opsyn med bagagen.  

Efter ankenævnets opfattelse satte busselskabets generelle ansvarsfraskrivelse i dets betingelser ikke pligten til at føre opsyn ud af kraft. Vilkåret blev desuden ikke på tilstrækkelig tydelig vis fremhævet for forbrugeren.

Busselskabets koncept indebærer, at passagerne stiger på bussen før afgang, og ofte før bagagerummet bliver lukket. De kan derfor ikke holde øje med deres ejendele i bagagerummet. Desuden er der stop undervejs på ruten.

Sker det, at din bagage forsvinder under en busrejse, er det vigtigt, at du straks kontakter busselskabet. Gør det skriftligt, så du kan bevise det. Undersøg også, om dit forsikringsselskab dækker tyveriet, og om du på den måde kan få erstatning,

siger Susanne Aamann.

Læs afgørelsen fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98

Forbruger Europas nyhedsbrev

Forbruger Europa udsender jævnligt nyhedsbreve med gode råd og nyheder om forbrugerrettigheder i EU inden for en lang række områder, fx flyaflysning, leje af bil, køb af varer og fortrydelsesret.