Solvit

SOLVIT er et EU-netværk, som i en række tilfælde kan hjælpe EU-borgere og EU- virksomheder med at finde praktiske løsninger på de problemer, de kan få, hvis en offentlig myndighed ikke anvender EU-lovgivningen korrekt.

Der er et SOLVIT-center i alle EU-lande samt i Norge, Island og Liechtenstein.

Hvilke sager kan SOLVIT behandle

SOLVIT kan i princippet behandle alle grænseoverskridende tvister vedrørende ukorrekt anvendelse af EU-lovgivningen mellem en borger eller en virksomhed på den ene side og en national offentlig myndighed på den anden side.

Netværket har bl.a. behandlet sager om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og eksamensbeviser, adgang til uddannelse, opholdstilladelse, kørekort, indregistrering af motorkøretøjer, skatter og afgifter og markedsadgang for varer og tjenesteydelser.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at SOLVIT ikke behandler tvister mellem to virksomheder eller mellem forbrugere og virksomheder eller klager over EU-institutioner. Netværket behandler kun problemer, som skyldes, at de offentlige myndigheder i EU-landene muligvis ikke har anvendt EU-retten korrekt.

Hvordan bruger du SOLVIT

Har du et problem, som kan behandles af SOLVIT, kan du sende en klage til dit nationale SOLVIT-center. Du finder yderligere oplysninger om proceduren på EU Kommissionens hjemmeside.

Det er gratis at indgive en klage, og målsætningen er, at problemer løses inden for en frist på 10 uger.

Kontaktoplysninger til det danske SOLVIT-center

SOLVIT 
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
DK - 2100 København Ø

Telefon hotine: Tel. 3529 1000

E-mail: SOLVIT@erst.dk