FIN-NET

FIN-NET er et grænseoverskridende udenretsligt klagenetværk for finansielle tjenesteydelser i EU. Netværket består af eksisterende nationale klageinstanser vedrørende finansielle tjenesteydelser, som er gået sammen om løsning af klager på tværs af EU’s grænser.