CPC

CPC-netværket (Consumer Protection Cooperation-netværket) er et EU-samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelsen af europæisk forbrugerbeskyttelseslovgivning.