CPC

CPC-netværket (Consumer Protection Cooperation-netværket) er et EU-samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelsen af europæisk forbrugerbeskyttelseslovgivning.

Netværket er etableret på baggrund af en EU-forordning, som kræver, at der i hvert EU-land findes en offentlig myndighed, der kan håndhæve den EU-lovgivning, der skal beskytte forbrugerne.

Da der kan være tale om mange forskellige håndhævelsesmyndigheder i de enkelte lande, har hvert land udpeget en national forbindelses- og koordinationsmyndighed. I Danmark er Forbrugerombudsmanden denne myndighed.

Hvilke sager behandler CPC-netværket

CPC-netværket samarbejder om at håndhæve grænseoverskridende overtrædelser af 15 EU-direktiver på forbrugerområdet. Det drejer sig bl.a. om direktiverne om fjernsalg, køb og garantier, pakkerejser, vildledende reklame og urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.

Hvis et firma fra et andet EU land - for eksempel Frankrig - overtræder lovgivningen i Danmark, kan den relevante danske myndighed bede den tilsvarende myndighed i Frankrig om at bringe overtrædelsen til ophør. Omvendt skal den danske myndighed bringe overtrædelsen til ophør, hvis et dansk firma krænker lovgivningen i Frankrig, og man får en anmodning herom fra de franske myndigheder.

Myndighederne i samarbejdet har bl.a. beføjelser til at kræve relevante dokumenter udleveret, til at kræve nedlæggelse af forbud mod en ulovlig handling og til at få beslaglagt midler.

Hvordan bruger du CPC-netværket

Hvis en sælger i et andet EU-land har snydt dig, udsat dig for vildledende markedsføring eller på anden måde har overtrådt reglerne i et af de 15 forbrugerdirektiver, kan du klage til den danske forbrugerombudsmand.

Forbrugerombudsmanden vil så vurdere, om der er grund til at tage sagen op og i så fald kontakte den koordinerende myndighed i det respektive EU-land med henblik på at få den ulovlige aktivitet bragt til ophør.

Du skal være opmærksom på, at CPC-netværket kun behandler generelle overtrædelser af forbrugerlovgivningen. Hvis du har en konkret klage, hvor du har et økonomisk krav mod en bestemt virksomhed, skal du i stedet kontakte Forbruger Europa Netværket. Har et fransk firma for eksempel oplyst dig en pris eksklusiv moms, men opkrævet dig et beløb inklusiv moms, kan du klage til Forbrugerombudsmanden over, at det franske firma generelt oplyser om sine priser eksklusiv moms, mens du skal klage til Forbruger Europa, hvis du for eksempel vil have momsen tilbage i forhold til den vare, du købte.

Kontaktoplysninger til det danske CPC-medlem

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 4171 5151
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk 
Hjemmeside: www.forbrugerombudsmanden.dk

Yderligere oplysninger

EU-forordningen (www.eur-lex.europa.eu) om CPC-samarbejdet