Fra nytår er du bedre sikret som forbruger i EU

Den 1. januar 2022 træder nye regler i købeloven i kraft, der styrker dine rettigheder som forbruger, når du handler i EU-landene. Som noget nyt indeholder købeloven regler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester, ligesom bevisbyrdereglen som udgangspunkt forlænges til ét år fra levering af vare eller ved køb af varer, digitalt indhold og digitale tjenester.

Forbruger Europa informerer uvildigt om danske forbrugeres rettigheder, når de køber varer og tjenesteydelser i andre EU-lande samt Norge, Island og Storbritannien.

Forbrugere, der køber og bruger digitale tjenester, digitalt indhold og apps, bliver fra årsskiftet bedre stillet, når købelovens opdaterede rettigheder træder i kraft. Købeloven regulerer blandt andet, hvad du som forbruger har ret til, hvis varen, du har købt, har en fejl eller ikke leveres til tiden.

”Købeloven er vigtig for forbrugerbeskyttelsen, og nu indeholder loven også regler, som gælder, når en forbruger køber en e-bog, downloader en app eller henter andre digitale tjenester og indhold. Samtidig er det vigtigt at understrege, at sælgeren ikke kan begrænse dine rettigheder, når du indgår en aftale om købet med sælgeren,” siger Lars Arent, der er leder af Forbruger Europa.

Den opdaterede købelov implementerer to EU-direktiver, der ensretter og moderniserer EU-borgernes rettigheder. Der bliver indført en særskilt køberetlig regulering af digitalt indhold og digitale tjenester ‒ det har der ikke været før – hverken i dansk ret eller i EU-regi.

Bevisbyrden ligger hos sælger i ét år fra købet

En anden vigtig forbedring er, at bevisbyrdereglen, der også kaldes formodningsreglen, er forlænget til et år for langt de fleste varer og tjenesteydelser.

”Det betyder, at hvis en mangel ved varen viser sig inden for det første år efter leveringen, gælder der en formodning om, at manglen allerede var til stede, da varen blev leveret eller downloaded. Det er så op til sælgeren at bevise, at fejlen er opstået efter, køber har modtaget varen,” siger Lars Arent.

”Det er glædeligt for forbrugerne, at reglen er forlænget til ét år. Vi hører jævnligt fra forbrugere, der oplever problemer med sælgere, der ikke vil erkende, at der var en fejl ved levering. Nu skal sælgeren løfte bevisbyrden i mange af disse sager,” siger Lars Arent.

Der gælder særlige regler, hvis der er tale om digitalt indhold eller digitale tjenester, som du løbende får leveret hen over en periode.

De enkelte EU-lande kan bestemme, om reklamationsretten skal være kortere end 2 år, hvis der er tale om brugte eller istandsatte varer. I Danmark er der fortsat to års reklamationsret for alle varer.

Du kan gratis kontakte Forbruger Europa, som kan spørge Forbruger Europa-netværket i de andre lande om, hvordan de håndterer brugte varer.

Nye forbrugerkøbsregler – kort fortalt:

  • Købeloven omfatter fremover også regler for køb af digitalt indhold og digitale tjenester, herunder aftaler om løbende levering af digitalt indhold og digitale tjenester, samt køb af varer med digitale elementer.
  • Købeloven vil blandt andet indeholde nye regler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester, herunder regler for, hvornår der er tale om forsinket levering, hvis sælger vil ændre i aftalen, hvornår der er mangler ved det digitale indhold eller den digitale tjeneste, hvilke opdateringer sælgeren skal levere, hvilke misligholdelsesbeføjelser forbrugeren har ret til mv.
  • Digitalt indhold er fx. apps, lyd- og videofiler, digitale spil, e-bøger mv., mens digitale tjenester fx er sociale medier, billed- og lyddeling og anden filhosting
  • Varer med digitale elementer er fx spillekonsoller, smarture med fx GPS mv.

Blandt de øvrige ændringer i købeloven er:

  • Formodningsreglen ved køb af varer forlænges til ét år, således at en mangel, der viser sig inden for det første år efter købet, formodes at have været til stede ved købet. Ved køb af levende dyr er formodningsperioden dog fortsat 6 måneder. Desuden er der særlige regler for aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, som løbende leveres over en periode
  • Nye regler om reklamationsfristen for aftaler om digitalt indhold eller digitale tjenester, som løbende leveres over en periode
  • Betaling med personoplysninger vil fremover være omfattet af købelovens regler for forbrugerkøb. Der vil være tale om betaling, hvis du afgiver flere personoplysninger, end det er nødvendigt for, at sælgeren kan levere det digitale indhold eller den digitale tjeneste
  • En ny bestemmelse om handelsmæssige garantier føjes eksplicit til købeloven. Blandt andet gælder det, at garantien er bindende for garantigiveren på de vilkår, der står i garantien
  • Køb af heste anses ikke for at være forbrugerkøb i købeloven. Hvis du køber en hest hos en erhvervsdrivende, vil du dermed ikke være dækket af købelovens forbrugerbeskyttende regler.

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Forbruger Europas nyhedsbrev

Forbruger Europa udsender jævnligt nyhedsbreve med gode råd og nyheder om forbrugerrettigheder i EU inden for en lang række områder, fx flyaflysning, leje af bil, køb af varer og fortrydelsesret.

Når du tilmelder dig, giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dig og derved trække dit samtykke tilbage. Se Forbruger Europas privatlivspolitik.

Se tidligere udsendte nyhedsbreve